Tell me and I forget Teach me and I may remember Involve me and I will learn (Benjamin Franklin)

Bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer

Wie in België een zelfstandige activiteit wil starten moet basiskennis bedrijfsbeheer bewijzen bij de aanvraag tot inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Dit is een verplichting van de overheid voor iedereen die in hoofd- of bijberoep een zaak wil beginnen. Deze verplichting geldt zowel voor éénmanszaken als voor vennootschappen.

Hoe kan je dit diploma bedrijfsbeheer behalen?

De Centrale Examencommissie organiseert de examens bedrijfsbeheer. Wie slaagt voor dit examen krijgt onmiddellijk het officiële attest bedrijfsbeheer.

Wat kunnen wij voor jou doen?

Wij bereiden je grondig voor om het examen bedrijfsbeheer met succes af te leggen bij de Centrale Examencommissie, zodat je diezelfde dag nog je eigen zaak kan starten via een ondernemingsloket.

Wie moet basiskennis bedrijfsbeheer bewijzen?

In een éénmanszaak:

 • bij voorkeur het ondernemingshoofd zelf
 • indien dit niet kan, kan de basiskennis bedrijfsbeheer ook aangetoond worden door een aangestelde:
  • de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner, de partner met wie men 6 maanden officieel samenwoont
  • de zelfstandige helper die bloed- of aanverwant is van het ondernemingshoofd en dit tot in de derde graad
  • een werknemer met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, die het dagelijkse beheer daadwerkelijk uitoefent

In een vennootschap:

 • altijd diegene die het dagelijks bestuur van de vennootschap waarneemt: zaakvoerder / afgevaardigd bestuurder
 • De onderneming voldoet aan de vereiste zolang de natuurlijke persoon die de basiskennis bedrijfsbeheer bewijst, er actief blijft. Wanneer hij de onderneming verlaat, moet de onderneming haar situatie binnen de zes maanden na dat vertrek regulariseren bij een ondernemingsloket.
 • Voor meer details, uitzonderingen en vrijstellingen verwijzen we naar http://economie.fgov.be.

Wat mag je van ons verwachten?

 1. Doelmatige aanpak
 2. Goed gestructureerde, up-to-date cursussen
 3. Ondersteuning bij het studeren en de studiemethode

Kom langs of bel ons voor een vrijblijvende afspraak om samen te kijken wat wij voor jou kunnen doen.
Contacteer ons